რატომ მივიღოთ მონაწილეობა EEN-ში?

52 ქვეყანაში ბაზირებულ 600-ზე მეტ პარტნიორით, EEN არის საკონტაქტო პირების უმსხვილესი ქსელი, რომელიც ინფორმირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ინფორმაციისა და მხარდაჭერის უზრუნველყოფით საერთაშორისო ბიზნეს თანამშრომლობის, ინოვაციების, ცოდნისა და ტექნოლოგიების გაზიარების სფეროებში.

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს შეუძლია გაავრცელონ ნებისმიერი კომპანიის ბიზნეს წინადადება, თუ კი კომპანიამ წარმოადგნია სრულად შევსებული ბიზნეს წინადადებების ფორმა, რომლის გადმოტვირთვაც შესაძლებელია ამ გვერდის ბოლოში

გაეცანით შესაძლებლობებსარსებული შემოთავაზებები ბიზნესისა
და ტექნოლოგიების სფეროებში

რატომ შევავსოთ ბიზნეს წინადადებების ფორმა?

ბიზნეს წინადადებების შევსებული ფორმა (შექმნილი მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ) გავრცელება შესაძლებელი იქნება არა მარტო EEN-ში, არამედ ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც უცხოელი ინვესტორი, ბიზნესმენი, გამოხატავს ინტერესს გაეცნოს საქართველოში არსებულ კერძო ბიზნეს წინადადებებს.

წარადგინეთ თქვენი წინადადებაწარადგინეთ თქვენი ბიზნეს
წინადადება ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით

EEN-ში მონაწილეობის უპირატესობები

ჩვენ გაძლევთ შესაძლებლობას შეფუთოთ და გაავრცელოთ თქვენი ბიზნეს წინადადებები

ჩვენ გეხმარებით ბიზნეს წინადადებების ფორმის შევსებაში

ჩვენ გეხმარებით ბიზნესისთვის რელევანტური ინფორმაციის მოძიებაში

ჩვენ გეხმარებით სხვა ქვეყნებიდან ბიზნეს წინადადებებთან დაკავშირებაში

თქვენი ბიზნეს პარტნიორები

EEN Database

დაათვალიერეთ EEN-ში არსბეული წინადადებები.

EEN მონაცემთა ბაზა გაძლევს საშუალებას გამოიკვლიოთ ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებში ბაზირებული კომპანიების ბიზნეს წინადადებები


EEN მონაცემთა ბაზა